ยโสธร
เมืองยโสธร
ทรายมูล
กุดชุม
คำเขื่อนแก้ว
ลุมพุก
ย่อ
สงเปือย
โพนทัน
ทุ่งมน
นาคำ
ดงแคนใหญ่
กู่จาน
นาแก
กุดกุง
เหล่าไฮ
แคนน้อย
ดงเจริญ
ป่าติ้ว
มหาชนะชัย
ค้อวัง
เลิงนกทา
ไทยเจริญ

อำเภอคำเขื่อนแก้ว

ประเทศไทย > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > จ.ยโสธร

แบ่งเขตการปกครอง เป็น 13 ตำบล , 99 หมู่บ้าน
ประกอบด้วยตำบล ลุมพุก , ย่อ , สงเปือย , โพนทัน , ทุ่งมน , นาคำ , ดงแคนใหญ่ , กู่จาน , นาแก , กุดกุง , เหล่าไฮ , แคนน้อย , ดงเจริญ

จำนวนประชากรใน อำเภอคำเขื่อนแก้ว
  จำนวนหลังคาเรือน : 3,448 หลังคาเรือน    
  จำนวนประชากร : 18,409 คน   จำนวนผู้สูงอายุ : 2,227 คน
  จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 731 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 558 คน
  จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 130 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 39 คน
  จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 2,877 คน   จำนวนผู้พิการ : 523 คน
 
 
สถานที่น่าสนใจใน อำเภอคำเขื่อนแก้ว
  หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ   จำนวน 6 แห่ง
  สถานศึกษา   จำนวน 40 แห่ง
  ศูนย์รวมการซื้อ-ขาย   จำนวน 0 แห่ง
  การเดินทาง/การคมนาคม   จำนวน 2 แห่ง
  สถานบริการด้านสุขภาพ   จำนวน 27 แห่ง
  การเงิน/การลงทุน   จำนวน 0 แห่ง
  กีฬา   จำนวน 0 แห่ง
  สถานที่ท่องเที่ยว   จำนวน 2 แห่ง
  สถานบริการด้านความบันเทิง   จำนวน 0 แห่ง
  สถานีบริการเชื้อเพลิง   จำนวน 3 แห่ง
  ที่พัก   จำนวน 0 แห่ง
  อาหารและเครื่องดื่ม   จำนวน 0 แห่ง
  ศาสนสถาน   จำนวน 52 แห่ง
  อื่นๆ   จำนวน 0 แห่ง
  รวมทั้งหมด   จำนวน 132 แห่ง


รหัสไปรษณีย์ของ อำเภอคำเขื่อนแก้ว
 
ต.ลุมพุก   35110    
ต.ย่อ   35110    
ต.สงเปือย   35110    
ต.โพนทัน   35110    
ต.ทุ่งมน   35110    
ต.นาคำ   35180    
ต.ดงแคนใหญ่   35180    
ต.กู่จาน   35110    
ต.นาแก   35180    
ต.กุดกุง   35110    
ต.เหล่าไฮ   35110    
ต.แคนน้อย   35180    
ต.ดงเจริญ   35110    

 
 


ภาคกลาง
()
กรุงเทพมหานคร ()
สมุทรปราการ ()
นนทบุรี ()
ปทุมธานี ()
พระนครศรีอยุธยา ()
อ่างทอง ()
ลพบุรี ()
สิงห์บุรี ()
ชัยนาท ()
สระบุรี ()
นครนายก ()
นครสวรรค์ ()
อุทัยธานี ()
กำแพงเพชร ()
สุโขทัย ()
พิษณุโลก ()
พิจิตร ()
เพชรบูรณ์ ()
สุพรรณบุรี ()
นครปฐม ()
สมุทรสาคร ()
สมุทรสงคราม ()
ภาคตะวันออก
()
ชลบุรี ()
ระยอง ()
จันทบุรี ()
ตราด ()
ฉะเชิงเทรา ()
ปราจีนบุรี ()
สระแก้ว ()
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
()
นครราชสีมา ()
บุรีรัมย์ ()
สุรินทร์ ()
ศรีสะเกษ ()
อุบลราชธานี ()
ยโสธร ()
ชัยภูมิ ()
อำนาจเจริญ ()
บึงกาฬ ()
หนองบัวลำภู ()
ขอนแก่น ()
อุดรธานี ()
เลย ()
หนองคาย ()
มหาสารคาม ()
ร้อยเอ็ด ()
กาฬสินธุ์ ()
สกลนคร ()
นครพนม ()
มุกดาหาร ()
ภาคเหนือ
()
เชียงใหม่ ()
ลำพูน ()
ลำปาง ()
อุตรดิตถ์ ()
แพร่ ()
น่าน ()
พะเยา ()
เชียงราย ()
แม่ฮ่องสอน ()
ภาคตะวันตก
()
ตาก ()
ราชบุรี ()
กาญจนบุรี ()
เพชรบุรี ()
ประจวบคีรีขันธ์ ()
ภาคใต้
()
นครศรีธรรมราช ()
กระบี่ ()
พังงา ()
ภูเก็ต ()
สุราษฎร์ธานี ()
ระนอง ()
ชุมพร ()
สงขลา ()
สตูล ()
ตรัง ()
พัทลุง ()
ปัตตานี ()
ยะลา ()
นราธิวาส ()