ยโสธร
เมืองยโสธร
ในเมือง
น้ำคำใหญ่
ตาดทอง
สำราญ
ค้อเหนือ
ดู่ทุ่ง
เดิด
ขั้นไดใหญ่
ทุ่งแต้
สิงห์
นาสะไมย์
เขื่องคำ
หนองหิน
หนองคู
ขุมเงิน
ทุ่งนางโอก
หนองเรือ
หนองเป็ด
ทรายมูล
กุดชุม
คำเขื่อนแก้ว
ป่าติ้ว
มหาชนะชัย
ค้อวัง
เลิงนกทา
ไทยเจริญ

อำเภอเมืองยโสธร

ประเทศไทย > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > จ.ยโสธร

แบ่งเขตการปกครอง เป็น 18 ตำบล , 163 หมู่บ้าน
ประกอบด้วยตำบล ในเมือง , น้ำคำใหญ่ , ตาดทอง , สำราญ , ค้อเหนือ , ดู่ทุ่ง , เดิด , ขั้นไดใหญ่ , ทุ่งแต้ , สิงห์ , นาสะไมย์ , เขื่องคำ , หนองหิน , หนองคู , ขุมเงิน , ทุ่งนางโอก , หนองเรือ , หนองเป็ด

จำนวนประชากรใน อำเภอเมืองยโสธร
  จำนวนหลังคาเรือน : 19,801 หลังคาเรือน    
  จำนวนประชากร : 84,513 คน   จำนวนผู้สูงอายุ : 9,240 คน
  จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 4,105 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 1,818 คน
  จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 491 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 207 คน
  จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 18,889 คน   จำนวนผู้พิการ : 1,101 คน
 
 
สถานที่น่าสนใจใน อำเภอเมืองยโสธร
  หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ   จำนวน 51 แห่ง
  สถานศึกษา   จำนวน 62 แห่ง
  ศูนย์รวมการซื้อ-ขาย   จำนวน 0 แห่ง
  การเดินทาง/การคมนาคม   จำนวน 5 แห่ง
  สถานบริการด้านสุขภาพ   จำนวน 42 แห่ง
  การเงิน/การลงทุน   จำนวน 0 แห่ง
  กีฬา   จำนวน 0 แห่ง
  สถานที่ท่องเที่ยว   จำนวน 4 แห่ง
  สถานบริการด้านความบันเทิง   จำนวน 0 แห่ง
  สถานีบริการเชื้อเพลิง   จำนวน 13 แห่ง
  ที่พัก   จำนวน 3 แห่ง
  อาหารและเครื่องดื่ม   จำนวน 30 แห่ง
  ศาสนสถาน   จำนวน 87 แห่ง
  อื่นๆ   จำนวน 0 แห่ง
  รวมทั้งหมด   จำนวน 297 แห่ง


รหัสไปรษณีย์ของ อำเภอเมืองยโสธร
 
ต.ในเมือง   35000    
ต.น้ำคำใหญ่   35000    
ต.ตาดทอง   35000    
ต.สำราญ   35000    
ต.ค้อเหนือ   35000    
ต.ดู่ทุ่ง   35000    
ต.เดิด   35000    
ต.ขั้นไดใหญ่   35000    
ต.ทุ่งแต้   35000    
ต.สิงห์   35000    
ต.นาสะไมย์   35000    
ต.เขื่องคำ   35000    
ต.หนองหิน   35000    
ต.หนองคู   35000    
ต.ขุมเงิน   35000    
ต.ทุ่งนางโอก   35000    
ต.หนองเรือ   35000    
ต.หนองเป็ด   35000    

 
 


ภาคกลาง
()
กรุงเทพมหานคร ()
สมุทรปราการ ()
นนทบุรี ()
ปทุมธานี ()
พระนครศรีอยุธยา ()
อ่างทอง ()
ลพบุรี ()
สิงห์บุรี ()
ชัยนาท ()
สระบุรี ()
นครนายก ()
นครสวรรค์ ()
อุทัยธานี ()
กำแพงเพชร ()
สุโขทัย ()
พิษณุโลก ()
พิจิตร ()
เพชรบูรณ์ ()
สุพรรณบุรี ()
นครปฐม ()
สมุทรสาคร ()
สมุทรสงคราม ()
ภาคตะวันออก
()
ชลบุรี ()
ระยอง ()
จันทบุรี ()
ตราด ()
ฉะเชิงเทรา ()
ปราจีนบุรี ()
สระแก้ว ()
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
()
นครราชสีมา ()
บุรีรัมย์ ()
สุรินทร์ ()
ศรีสะเกษ ()
อุบลราชธานี ()
ยโสธร ()
ชัยภูมิ ()
อำนาจเจริญ ()
บึงกาฬ ()
หนองบัวลำภู ()
ขอนแก่น ()
อุดรธานี ()
เลย ()
หนองคาย ()
มหาสารคาม ()
ร้อยเอ็ด ()
กาฬสินธุ์ ()
สกลนคร ()
นครพนม ()
มุกดาหาร ()
ภาคเหนือ
()
เชียงใหม่ ()
ลำพูน ()
ลำปาง ()
อุตรดิตถ์ ()
แพร่ ()
น่าน ()
พะเยา ()
เชียงราย ()
แม่ฮ่องสอน ()
ภาคตะวันตก
()
ตาก ()
ราชบุรี ()
กาญจนบุรี ()
เพชรบุรี ()
ประจวบคีรีขันธ์ ()
ภาคใต้
()
นครศรีธรรมราช ()
กระบี่ ()
พังงา ()
ภูเก็ต ()
สุราษฎร์ธานี ()
ระนอง ()
ชุมพร ()
สงขลา ()
สตูล ()
ตรัง ()
พัทลุง ()
ปัตตานี ()
ยะลา ()
นราธิวาส ()