ยโสธร
เมืองยโสธร
ทรายมูล
กุดชุม
คำเขื่อนแก้ว
ป่าติ้ว
มหาชนะชัย
ค้อวัง
เลิงนกทา
บุ่งค้า
สวาท
ห้องแซง
สามัคคี
กุดเชียงหมี
สามแยก
กุดแห่
โคกสำราญ
สร้างมิ่ง
ศรีแก้ว
ไทยเจริญ

อำเภอเลิงนกทา

ประเทศไทย > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > จ.ยโสธร

แบ่งเขตการปกครอง เป็น 10 ตำบล , 113 หมู่บ้าน
ประกอบด้วยตำบล บุ่งค้า , สวาท , ห้องแซง , สามัคคี , กุดเชียงหมี , สามแยก , กุดแห่ , โคกสำราญ , สร้างมิ่ง , ศรีแก้ว

จำนวนประชากรใน อำเภอเลิงนกทา
  จำนวนหลังคาเรือน : 13,915 หลังคาเรือน    
  จำนวนประชากร : 62,800 คน   จำนวนผู้สูงอายุ : 5,763 คน
  จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 3,136 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 903 คน
  จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 446 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 116 คน
  จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 8,642 คน   จำนวนผู้พิการ : 996 คน
 
 
สถานที่น่าสนใจใน อำเภอเลิงนกทา
  หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ   จำนวน 12 แห่ง
  สถานศึกษา   จำนวน 48 แห่ง
  ศูนย์รวมการซื้อ-ขาย   จำนวน 0 แห่ง
  การเดินทาง/การคมนาคม   จำนวน 6 แห่ง
  สถานบริการด้านสุขภาพ   จำนวน 37 แห่ง
  การเงิน/การลงทุน   จำนวน 0 แห่ง
  กีฬา   จำนวน 0 แห่ง
  สถานที่ท่องเที่ยว   จำนวน 1 แห่ง
  สถานบริการด้านความบันเทิง   จำนวน 0 แห่ง
  สถานีบริการเชื้อเพลิง   จำนวน 12 แห่ง
  ที่พัก   จำนวน 1 แห่ง
  อาหารและเครื่องดื่ม   จำนวน 3 แห่ง
  ศาสนสถาน   จำนวน 58 แห่ง
  อื่นๆ   จำนวน 0 แห่ง
  รวมทั้งหมด   จำนวน 178 แห่ง


รหัสไปรษณีย์ของ อำเภอเลิงนกทา
 
ต.บุ่งค้า   35120    
ต.สวาท   35120    
ต.ห้องแซง   35120    
ต.สามัคคี   35120    
ต.กุดเชียงหมี   35120    
ต.สามแยก   35120    
ต.กุดแห่   35120    
ต.โคกสำราญ   35120    
ต.สร้างมิ่ง   35120    
ต.ศรีแก้ว   35120    

 
 


ภาคกลาง
()
กรุงเทพมหานคร ()
สมุทรปราการ ()
นนทบุรี ()
ปทุมธานี ()
พระนครศรีอยุธยา ()
อ่างทอง ()
ลพบุรี ()
สิงห์บุรี ()
ชัยนาท ()
สระบุรี ()
นครนายก ()
นครสวรรค์ ()
อุทัยธานี ()
กำแพงเพชร ()
สุโขทัย ()
พิษณุโลก ()
พิจิตร ()
เพชรบูรณ์ ()
สุพรรณบุรี ()
นครปฐม ()
สมุทรสาคร ()
สมุทรสงคราม ()
ภาคตะวันออก
()
ชลบุรี ()
ระยอง ()
จันทบุรี ()
ตราด ()
ฉะเชิงเทรา ()
ปราจีนบุรี ()
สระแก้ว ()
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
()
นครราชสีมา ()
บุรีรัมย์ ()
สุรินทร์ ()
ศรีสะเกษ ()
อุบลราชธานี ()
ยโสธร ()
ชัยภูมิ ()
อำนาจเจริญ ()
บึงกาฬ ()
หนองบัวลำภู ()
ขอนแก่น ()
อุดรธานี ()
เลย ()
หนองคาย ()
มหาสารคาม ()
ร้อยเอ็ด ()
กาฬสินธุ์ ()
สกลนคร ()
นครพนม ()
มุกดาหาร ()
ภาคเหนือ
()
เชียงใหม่ ()
ลำพูน ()
ลำปาง ()
อุตรดิตถ์ ()
แพร่ ()
น่าน ()
พะเยา ()
เชียงราย ()
แม่ฮ่องสอน ()
ภาคตะวันตก
()
ตาก ()
ราชบุรี ()
กาญจนบุรี ()
เพชรบุรี ()
ประจวบคีรีขันธ์ ()
ภาคใต้
()
นครศรีธรรมราช ()
กระบี่ ()
พังงา ()
ภูเก็ต ()
สุราษฎร์ธานี ()
ระนอง ()
ชุมพร ()
สงขลา ()
สตูล ()
ตรัง ()
พัทลุง ()
ปัตตานี ()
ยะลา ()
นราธิวาส ()